MALATYA HEKİMHAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Ücretli Özel Eğitim Öğretmeni Alım Duyurusu

Müdürlüğümüze bağlı Atatürk İlkokulu'na Ücretli Özel Eğitim Öğretmeni alımı yapılacaktır. Başvurular 21.10.2022 tarihi saat 12:00'a kadar e-Devlet üzerinden yapılacak ve aşağıdaki listedeki evraklar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne elden teslim edilecektir.
Ücretli Özel Eğitim Öğretmeni Alım Duyurusu

Bu çerçevede;

1.)Anılan karar kapsamında ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirileceklerde, MEB Personel Genel Müdürlüğünün 05.06.2021 tarihli ve 26043924 sayılı ''Ek Ders Ücreti Karşılığında Yapılacak Görevlendirmeler'' konulu yazıları gereğince sırasıyla:

a)  Mezuniyeti, görevlendirileceği alanın öğretmen atamasına kaynak teşkil edenyükseköğretim programları arasında yer alanlara,

b)  Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programı mezunlarından, görevlendirileceği alan dışındaki programlardan mezun olup yan alanı görevlendirileceği alana uygun olanlara,

c)  Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programı mezunlarından, görevlendirileceğialan dışındaki programlardan mezun olup mezuniyeti görevlendirileceği alana yakınlık gösterenlere,

ç) Mezuniyeti görevlendirileceği alana yakınlık gösterenlerden başlamak üzere diğer yükseköğretim programı mezunlarına öncelik verilecektir.

 

2.) Bir alana birden fazla aynı nitelikleri taşıyanların başvuruları hâlinde sırasıyla;

a.Bir önceki öğretim yılında ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilen,

b.Kamu Personel Seçme Sınavı puanı yüksek olan,

c.Diploma notu yüksek olan tercih edilecek;

ç. Eşitliğin devamı hâlinde görevlendirilecek aday kura ile belirlenecektir.

 

  3.) Emekliler, yaş haddini aşmamış olmaları kaydıyla ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilebilecektir.

 

  4.) Yapılacak görevlendirmelerde, Talim ve Terbiye Kurulunun "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları"na ilişkin Kurul Kararında belirtilen öncelik durumları dikkate alınacaktır.

 

 

Başvurularla İlgili Diğer Hususlar

 

1.  Ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilecekler e-Devlet sistemi üzerinden başvuranlar arasından belirlenecektir. Öğretim yılı içerisinde çeşitli nedenlerle ihtiyaç oluşması hâlinde bu kapsamda görevlendirmeyapılabilecektir.

2.    İlk aşamada, 21/10/2022 tarihinde saat 17.00 itibariyle e devlet üzerinden yapılan başvuruların listesi alınacak ve bu liste esas alınarak görevlendirmeler yapılacaktır.

3.      Bu liste üzerinden ücretli öğretmen ihtiyacının giderilememesi halinde sonraki tarihlerde de, başvuru listeleri üzerinden görevlendirmeler yapılabilecektir

4.      Öncelikle, başvurusunda ilçemizi birinci tercih ilçesi olarak seçenler arasından başvuru branş tercihi öncelikleri de göz önünde bulundurularak görevlendirmeler yapılacaktır.

           5. İhtiyaç olması halinde diğer ilçeleri de tercih edenler arasından görevlendirme yapılabilecektir.

 

Genel ve Özel Şartlar

 

657/Madde 48 - Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.

A)Genel şartlar:

 

1.Türk Vatandaşı olmak,

 

2.   Bu Kanunun 41 inci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,

 

3.   Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

 

4.   Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesatkarıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

 

5.Hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında durumu hakkında olumsuz bir sonucun olmaması

 

6.   Askerlik durumu itibariyle;

a)Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b)Askerlik çağına gelmemişbulunmak,

c)Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

 

7.   53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

 

 

MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BIRAKILMASI GEREKEN EVRAKLAR

 

1.       Askerlik durum belgesi(Askerlikle ilişiğinin bulunmadığına dair)

2.       Formasyon belgesi(Eğitim fakültesi mezunları hariç)

3.       Adli sicil kayıt  belgesi(E Devlet üzerinden alınacak)

4.       Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5.       Diploma fotokopisi veya mezuniyet belgesi

 

Turgut Özal Mah.Hükümet Cad. No/8 Hekimhan/MALATYA - 0422 713 30 99

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.